محصولات > محصولات قدیمی - Outdated Products > فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی

فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی


فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی

( این بسته نرم افزاری شامل یک عدد دیسک فشرده می باشد)

فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی اولین فرهنگ لغت اسپانیایی به فارسی منتشر شده بر روی لوح فشرده می باشد. فرهنگ لغت هوشیار اسپانیایی نگارش 2 حاصل مدتها تلاش بی وقفه این مؤسسه می باشد كه دارای 70814 لغت اسپانیایی به فارسی و 64389 واژه فارسی به اسپانیایی و 81433 واژه اسپانیایی به اسپانیایی و تعداد 2226 واژه با تلفظ و دارای 8525 اصطلاح اسپانیایی به فارسی و 20963 اصطلاح اسپانیایی به اسپانیایی می باشد. همچنین این فرهنگ لغت شامل نكات گرامری اسم مذكر، اسم مؤنث، اسم جمع، اسم مفرد، اسم مفعول، فعل لازم، فعل متعدی، فعل كمكی، فعل انعكاسی، فعل بی قاعده ، فعل با قاعده ، صفت، ضمیر، قید، حرف اضافه، حرف ربط و ... می باشد.


نسخه: 2.0.0.0


ارتقاء نرم افزار: موجود نمی باشد


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مؤسسه فرهنگی هنری لوح فشرده است
Copyright © 2011 Lohe Feshordeh Co. All Rights Reserved