محصولات > محصولات قدیمی - Outdated Products > فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی

فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی


فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی

( این بسته نرم افزاری شامل یک عدد دیسک فشرده می باشد)

فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی اولین فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی منتشر شده بر روی لوح فشرده می باشد. فرهنگ لغت هوشیارایتالیایی نگارش 2 حاصل مدتها تلاش بی وقفه این مؤسسه می باشد كه دارای 41550 لغت ایتالیایی به فارسی و 35552 واژه فارسی به ایتالیایی و 83093 واژه ایتالیایی به ایتالیایی و تعداد 2300 واژه با تلفظ و دارای 7000 اصطلاح ایتالیایی می باشد. همچنین این فرهنگ لغت شامل نكات گرامری فعل لازم ،فعل متعددی ، فعل انكاسی ، ضمیر ، قید ، ضمیر مفرد، ضمیر جمع ، اسم مونث ، اسم مذكر ، اسم مفعول ، اسم جمع ، اسم خاص ، اسم عام ، حرف عطف ، حرف اضافه ، حرف ندا ، صفت و... میباشد


نسخه: 2.0.0.0


ارتقاء نرم افزار: موجود نمی باشد


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مؤسسه فرهنگی هنری لوح فشرده است
Copyright © 2011 Lohe Feshordeh Co. All Rights Reserved