محصولات > محصولات قدیمی - Outdated Products > فرهنگ لغت هوشیار فرانسه

فرهنگ لغت هوشیار فرانسه


فرهنگ لغت هوشیار فرانسه

( این بسته نرم افزاری شامل یک عدد دیسک فشرده می باشد)

فرهنگ لغت هوشیار فرانسه اولین فرهنگ لغت فرانسه به فارسی و فارسی به فرانسه می باشد كه بر روی لوح فشرده منتشر شده است. این فرهنگ دارای 42463 واژه فرانسه به فارسی و 68732 واژه فرانسه به فرانسه و 49631 واژه فارسی به فرانسه است و همچنین تعداد 18850 واژه از این فرهنگ لغت با تلفظ ارائه شده وشامل نكات گرامری انواع صفت، فعل دو ضمیره، فعل لازم، فعل متعددی، انواع حرف و اسم می باشد از دیگر خصوصیات این فرهنگ هوشمند بودن آن است كه در محیطهای اینترنتی قابلیت فراوانی دارد.


نسخه: 2.5.0.0


ارتقاء نرم افزار: موجود نمی باشد


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مؤسسه فرهنگی هنری لوح فشرده است
Copyright © 2011 Lohe Feshordeh Co. All Rights Reserved